Mavesår

Hvad er åsagen til mavesår?

Mavesår i mavesæk eller tolvfingertarm er en almindelig lidelse, der viser sig som smerter opadtil i maven mellem brystbenet og navlen. Andre symptomer kan også være tilstede (se nedenfor). Mavesår ses lige hyppigt hos mænd og kvinder, og det anslås at 5% af alle danskere vil få mavesår på et tidspunkt i livet.

Årsagen er oftest forhøjet syreproduktion, som kan være opstået af mange årsager, f.eks skyldes det ofte en kombination af alkohol, tobak, kaffe, stress og lægemidler indeholdende acetylsalicylsyre eller lignende stoffer (“NSAID-præparater”), som f.eks Kodimagnyl, Aspirin, Ipren og Ibuprofen. Også lægemidler indeholdende binyrebarkhormon (steroid) kan give mavesår.

Endelig kan infektion med mavesårsbakterien Helicobacter Pylori også give mavesår, Det anslås at 25% af danskere har mavesårsbakterier i mavesækken.

Ofte skyldes mavesår en kombination af ovenstående faktorer.

Hvad er symptomerne på mavesår?

  • Blødning, som kan vise sig på flere måder. Man kan have blodtilblandede opkastninger, og hvis blodet er størknet, kan det ligne kaffegrums. Ved større blødninger kan man få sort meget ildelugtende afføring pga. fordøjet blod.
  • Kvalme og opkastninger.
  • Smerter fra den øvre del af maven
  • Diffust ubehag fra den øvre del af maven.

Hvad skal man gøre ved tegn på mavesår?

Ved tegn på blødning fra mave-tarm-kanalen skal man altid søge læge. Hvis man har mistanke om, at tilstanden skyldes et stort forbrug af alkohol, tobak og kaffe, skal man ophøre med dette, i hvert fald til man er blevet ordenligt undersøgt.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen stilles ved en kikkertundersøgelse af spiserøret, mavesækken og tolvfingertarmen (gastroskopi), evt. kombineret med udtagning af en vævsprøve (biopsi).

Hvordan behandles mavesår?

Behandlingen er ophør med de faktorer, der mistænkes at kunne have udløst mavesåret (se ovenfor). Herudover skal der gives der nedsætter syreudskillelsen i maven, såkaldte syrepumpehæmmere (f.eks. Pantoprazol eller Lanzoprazol).

Hvis man påviser mavesårsbakterier skal den syrehæmmende behandling kombineres med en antibiotikakur i en uge.

Skal effekten af behandlingen kontrolleres?

Ja, et mavesår i mavesækken skal følges til opheling med kikkertundersøgelse en gang om måneden.

Mavesår i tolvfingertarmen skal ikke nødvendigvis følges med nye kikkertundersøgelser, men effekten af antibiotikabehandling for mavesårsbakterier skal kontrolleres ved en pusteprøve 4 uger efter antibiotikabehandlingen er afsluttet.

Hvilke komplikationer til mavesår kan opstå?

Den alvorligste komplikation er kraftig blødning, der i sjældne tilfælde kan være livstruende. Blodigt opkast eller blod i afføring eller sortfarvet afføring bør straks føre til vurdering af læge. Indlæggelse til akut undersøgelse og behandling er oftest nødvendig.

En anden alvorlig komplikation til mavesår er perforation af mavesækken eller tolvfingertarmen. Perforation medfører akut indsættende kraftige smerter i maven. I disse tilfælde skal man også straks vurderes af læge. Indlæggelse og akut operation er nødvendig.

Småblødninger over en længere periode kan medføre blodmangel.