Divertikler/udposninger

Hvad er divertikler?

Divertikler er udposninger på tyktarmen. De opstår ved at slimhinden presses ud gennem muskulaturen (se billedet). Er der mange divertikler kaldes det divertikulose. Som regel er de lokaliserede til den nederste tredjedel af tyktarmen, som er lokaliseret nedadtil til venstre i bughulen.
Divertikler ses sjældent hos yngre. Kun 5% af 40-årige har divertikler, mens 75% af 75-årige har divertikler, og de kan således betragtes som et aldersfænomen. Divertikler er ingen sygdom men en, for langt de fleste, en helt fredelig tilstand.

Hvorfor får man divertikler?

Divertikler opstår formentlig som følge af svage områder i tarmvæggens muskulatur samtidigt med et højt tryk inde i tarmen. Det medfører at slimhinden presses ud gennem muskulaturen. Der er sammenhæng med livslangt indtag af fiberfattig kost, forstoppelse og udvikling af divertikler.

Hvilke symptomer giver divertikler?

Divertikler og divertikulose giver sjældent symptomer, men kan give anledning til vekslende afføring, fornemmelse af dårlig tarmtømning og oppustethed. I sjældne tilfælde kan der komme mavesmerter og blødning fra divertikler.

Hvordan påvises divertikler?

Divertikler påvises bedst ved en kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi eller sigmoideoskopi). Evt. kan der foretages en CT-scanning med kontrast.

Hvordan forebygges problemer fra divertikler?

Forebyg forstoppelse med rigelig væskeindtagelse, fiberrig kost, evt. et fibertilskud og daglig motion. Se evt. www.altomkost.dk

Hvad hvis der går betændelse i divertiklerne?

10-20% af mennesker med divertikler vil opleve et eller flere tilfælde betændelsestilfælde. Tilstanden kaldes divertikulitis, og forløber oftest fredeligt og uden komplikationer. Der vil som regel være ømhed/smerter nedadtil i venstre side. Hvis der også er feber skal der gives antibiotika. Sædvanligvis varer tilfældet 1-2 uger. I sværere tilfælde kan der udvikles tarmslyngslignende tilstand med kvalme, opkastninger og stop for luft og afføring. I disse tilfælde skal man altid vurderes af læge, da operation kan komme på tale.